การฝังเข็มคืออะไร

การฝังเข็มคืออะไร

การฝังเข็มคือ การใช้เข็มจิ้มผ่านผิวหนัง ชั้นไขมัน กล้ามเนื้อ ลงไปตามจุดฝังเข็มตามตำแหน่งต่างๆในร่างกาย